Ống kính RX thông thường

  • SETO RX 1.499 / 1.56 // 1.60 / 1.67 / 1.74 tầm nhìn đơn / ống kính hai tiêu cự / quang phổ / tiêu cự tròn / phẳng-top

    SETO RX 1.499 / 1.56 // 1.60 / 1.67 / 1.74 tầm nhìn đơn / ống kính hai tiêu cự / quang phổ / tiêu cự tròn / phẳng-top

    Thấu kính được đặt trên bề mặt theo quy định trong phòng thí nghiệm thấu kính được gọi là thấu kính Rx.Về lý thuyết, nó có thể chính xác đến 1 °.Hiện tại, hầu hết thấu kính Rx được đặt hàng theo độ công suất gradient là 25. Tất nhiên, các thông số như khoảng cách đồng tử, phi cầu, loạn thị và vị trí trục được tùy chỉnh để đạt được kết quả tốt nhất (không chỉ là độ dày đồng đều hơn).Thấu kính đeo kính đọc sách, do có nhiều dung sai hơn về khoảng cách đồng tử, nên độ công suất gradient là 50, nhưng cũng có 25 độ.

    Thẻ:Ống kính Rx, Ống kính theo toa, ống kính tùy chỉnh