Văn phòng 14

  • Opto Tech Office 14 Ống kính lũy tiến

    Opto Tech Office 14 Ống kính lũy tiến

    Nói chung, ống kính văn phòng là một ống kính đọc sách được tối ưu hóa với khả năng có tầm nhìn rõ ràng cũng ở khoảng cách trung bình.Khoảng cách có thể sử dụng được có thể được kiểm soát bởi sức mạnh động của ống kính văn phòng.Ống kính càng có nhiều năng lượng động, thì ống kính càng có thể được sử dụng cho khoảng cách xa.Kính đọc một tròng chỉ sửa được khoảng cách đọc từ 30 - 40 cm.Trên máy tính, với bài tập về nhà hoặc khi bạn chơi một nhạc cụ, khoảng cách trung gian cũng rất quan trọng.Bất kỳ công suất giảm dần (động) mong muốn nào từ 0,5 đến 2,75 cho phép quan sát khoảng cách từ 0,80 m đến 4,00 m.Chúng tôi cung cấp một số ống kính lũy tiến được thiết kế đặc biệt chosử dụng máy tính và văn phòng.Những ống kính này cung cấp các vùng quan sát trung gian và gần được nâng cao, với chi phí là tiện ích khoảng cách.