MD

  • Ống kính tiên tiến Opto Tech MD

    Ống kính tiên tiến Opto Tech MD

    Thấu kính tiến bộ hiện đại hiếm khi hoàn toàn cứng hoặc hoàn toàn, mềm mà thay vào đó cố gắng cân bằng giữa hai loại để đạt được tiện ích tổng thể tốt hơn.Nhà sản xuất cũng có thể chọn sử dụng các tính năng của thiết kế mềm mại hơn ở vùng ngoại vi để cải thiện tầm nhìn ngoại vi động, đồng thời sử dụng các tính năng của thiết kế cứng hơn ở vùng ngoại vi gần để đảm bảo tầm nhìn gần rộng.Thiết kế giống như lai này là một cách tiếp cận khác kết hợp hợp lý các tính năng tốt nhất của cả hai triết lý và được hiện thực hóa trong thiết kế thấu kính tiến bộ MD của OptoTech.