Thêm nhẹ

  • Opto Tech Mild ADD Progressive Lenses

    Opto Tech Mild ADD Progressive Lenses

    Các loại kính đeo mắt khác nhau thực hiện các tác dụng khác nhau và không có ống kính nào phù hợp nhất cho mọi hoạt động.Nếu bạn dành một khoảng thời gian dài để thực hiện các hoạt động cụ thể cho công việc, chẳng hạn như đọc sách, làm việc trên bàn hoặc làm việc trên máy tính, bạn có thể cần kính dành riêng cho công việc.Thấu kính thêm nhẹ nhằm mục đích thay thế cặp chính cho những bệnh nhân đeo kính một mắt.Những ống kính này được khuyên dùng cho myopes 18-40 tuổi có triệu chứng mỏi mắt.